Đá Saphire chuối thiên nhiên.

Tl - Kt: 2.65ct - 09*07*5.5mm.