Sản phẩm: Đá Sapphire trắng điểm xanh Lục Yên thiên nhiên.

Trọng lượng: Kt: 26.95ct.
Kích thước:21*15.5*07mm.
Mã SP : SP-06082016-10