Đá Sapphire Lục Yên thiên nhiên, thịt đá liền lạc.

Tl - Kt: 8.3ct - 17*11*4.5mm