Sản phẩm: Đá Sapphire Lục Yên thiên nhiên, thịt đá mịn đẹp không răn nứt, nhìn độc lạ.


Trọng lượng: 15.35ct.
Kích thước: 16*14.5*06mm.