Sản phẩm: vòng đá ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên rất đẹp.
Kích thước: lọt lòng 70mm, bản 13mm, dầy 10mm.