Sản phẩm: vòng đá ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên rất đẹp.
Kích thước: lọt lòng 58mm, bản 14.5mm, dầy 08mm.