Sản phẩm: Viên Pink Saphire rất đẹp.
Trọng lượng: 6.65ct
Kích thước: 19*09*05mm.