Sản phẩm: đá Ruby màu hồng tím rất đẹp.
Trọng lượng: 28.3ct
Kích thước: 17*14*11mm.