Sản phẩm: Nhẫn bạc nam đính viên fancet Aquamarine thiên nhiên.
Aquamarine là viên đá của biển cản nên thích hợp cho bác nào mạng Thủy vs Mộc.
viên đá nặng tầm 6ct.