Sản phẩm: nhẫn bạc nam đính đá Saphire Lục Yên rất đẹp, nhìn nhiw kẹo đường
Kích thước: lọt lòng 18mm, bản mặt nhẫn 20mm