Sản phẩm: mặt dây đá ngọc Cẩm Thạch chạm Quan Công rất đẹp.
Trọng lượng: 65.45ct
Kích thước: 37*22*08mm.