Sản phẩm: Nhẫn bạc nam đính đá Saphire Corindon sao.
Viên đá  độc đáo, không đụng hàng đính trên nhẫn bạc 950 gia công thủ công.
Nhẫn đo lọt lòng 19mm, bản nhẫn 25mm.