Sản phẩm: nhẫn bạc đính viên đá Saphire Corindon Daknong da xanh thiên nhiên.
Kích thước: lọt lòng 17mm, bản 17mm.
Giá: 800.000vnđ.