Sản phẩm:Natural Zircon
Trọng lượng: 1.85ct
Kích thước: 8*6*4mm