Sản phẩm: Natural Peridot
Trọng lượng: 3ct.
Kích thước: 9.5*8.5*06mm
Giá: 650.000vnđ
Liên hệ: 0963968579 - 0938697783
Lửa kinh luôn nha! Sạch đẹp nữa (99%)
Xem hàng: 06 Thăng Long, phường 04, quận Tân Bình, HCM.