Sản phẩm: đá Ruby chạm mặt Đức Phật rất đẹp.

Trọng lương: 39ct
Kích thước: 25*19*9.5mm.