Sản phẩm: Mặt dây - Ngọc bội đá ngọc Cẩm Thạch Huyết chạm rồng rất đẹp.
Kích thước: 
Giá: 1.800.000vnđ.