Sản phẩm: Đá Ruby Phi chạm rồng tinh xảo.

Thịt đá liền lạc rất đẹt.
Trọng lượng: 59.95ct
Kích thước: 31x28x07mm