Sản phẩm: Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng rất đẹp, ít ruồi.
Kích thước: Đường kính 45mm, dầy 06mm.
Giá: 850.000vnđ.