Sản phẩm: Cá chép đá ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên điểm lý rất đẹp.
Trọng lượng:
Kích thước:
Giá: 350.000vnđ.