Sản phẩm: Viên đá Sapphire Lục Yên trắng ngà thiên nhiên rất đẹp.

Trọng lượng: 20.20ct
Kích thước: 17.5*13*7.5mm
Mã SP : SP-06082016-07