Đá Saphire Corindon da xanh.

Sản phẩm: Viên  đá Saphire Corindon Daknong da xanh thiên nhiên rất đẹp.
Trọng lượng:
Kích thước:
Giá: 400.000vnđ.nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Unknown

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.