Sản phẩm: CHUỖI ĐEO TAY ĐÁ NGỌC CẨM THẠCH.
Chất liệu: đá ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên không xử lý - hàng A.
Kích thước hạt: từ 14 - 16ly.