Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên

Sản phẩm:Chuỗi đeo tay đá Cẩm Thạch thiên nhiên
Kích thước hạt: 14mm x 13 viênnhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Unknown

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.