Chùm Đào đá Ruby Lục Yên

Sản phẩm: Tinh thể đá Ruby Lục Yên chạm chùm Đào tiên.

Trọng lượng 66.40ct.


nhẫn đá ngọc lục bảo emerald

Unknown

Bán các loại nhẫn nam, nhẫn nữ, trang sức đá quý, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy thiên nhiên được khai thác tại các mỏ của Việt Nam và Thế giới, có kiểm định của các đơn vị uy tín như PNJ, SJC theo yêu cầu.