Sản phẩm: Tinh thể đá Ruby Lục Yên chạm chùm Đào tiên.

Trọng lượng 66.40ct.